.


Brandskyddsmålning

Företaget utför brandskyddsmålning på alla typer av matrial som bärande stål, betong, trä, textil och övriga ytskikt. Brandskyddskompaniet använder EU typgodkända, CE-märkta och miljövänliga produkter.


Brandtätning

Vi genomför professionell brandtätning i bjälklag och väggar. Brandtätning utgör ett kostnadseffektivt brandskydd mellan brandceller genom att stänga inne branden.
.


Fogning

Fogning av kabel, rör, ventilationsgenomföringar. Vi är medlemmar i Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, och arbetar genom branschens riktlinjer och rekommendationer.

.

.

Erfarenhet & Kunskap

Brandskyddskompaniet har lång erfarenhet och gedigen kunskap i branschen. Vi kan snabbt och enkelt komma ut för att råd ge och utföra det ni behöver i er byggnation för att efterleva dagens krav och åtaganden som entreprenör och byggherre. Välkommen att kontakta oss idag.

.

.

Helhetslösningar

Vi tillhandahåller byggnadstekniskt brandskydd som brandskyddsmålning, brandisolering och olika slags brandtätning. Brandskyddskompaniet erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud och produkter inom såväl förebyggande som aktivt brandskydd. Det ger oss en värdefull helhetssyn på beställarens behov, samt stora möjligheter att spara tid och pengar.

.

.

För trygga säkra byggnader

Vi tar brandsäkerhet på allvar. Som fastighetsägare, byggentreprenör eller konsult vet ni att ett fullgott brandskydd kan spara både liv och stora ekonomiska värden. Brandskyddskompaniet tummar inte på fastighetens trygghet.

.